Brokkoli mot Helicobacter pylori?

Nina Husom Om forfatteren
Artikkel

Forsøkene er gjort i laboratoriet ved Johns Hopkins University School of Medicine i Baltimore. Selv om ren sulforafan dreper H pylori effektivt, gjenstår det å se om virkningen er den samme når stoffet tas inn som bestanddel i en grønnsak. Forskerne mener at laboratoriefunnene er så interessante at det bør settes i gang kliniske forsøk for å se om effekten fortsatt er til stede. Andre grønnsaker som inneholder svovelforbindelsen sulforafan er grønnkål, hodekål og rosenkål.

Problematisk behandling

– Behandling av infeksjon med H pylori er i dag to antibiotika i kombinasjon med protonpumpehemmer eller med vismut og histaminreseptor-antagonist. Slik behandling har flere problematiske sider, sier overlege Eyvind J. Paulssen ved Medisinsk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Han trekker frem at prisen på en ukes behandling kan komme opp i rundt 1 000 kroner og at konsekvensene av en vid bruk av antibiotika ikke er fullgodt klarlagt. Likeledes er det ikke helt avklart hvem som skal og ikke skal ha slik behandling (1, 2).

På bakgrunn av dette mener Paulssen at det er viktig at det arbeides for å utvikle alternative substanser i behandlingen av H pylori, slik forskerteamet ved Johns Hopkins gjør på sulforafan (3). Sulforafan er kjent fra ca. ti år tilbake og er tillagt antikarsinogen aktivitet.

– Resultatene fra studien er lovende. Sulforafan hemmer vekst av H pylori både i kultur og intracellulært. Likeså har sulforafan en hemmende effekt på utvikling av kjemisk induserte svulster i magesekken hos mus. Det er et godt stykke igjen til substansen eventuelt kan tas i bruk i klinisk praksis. I mellomtiden har vi fått et nytt argument for å spise opp grønnsakene våre, sier Eyvind Paulssen.

Grønne grønnsaker med medisinske muligheter. Illustrasjonsfoto

Utbredt blant fattige

I deler av Sentral- og Sør-Amerika, Afrika og Asia er 80 – 90 % av befolkningen infisert av H pylori, noe som er nær knyttet opp til fattigdom og dårlige sanitære forhold. Antibiotika som er effektivt i 80 – 85 % av alle tilfeller av H pylori, er ofte svært vanskelig å få tak i for fattige i disse delene av verden.

Forskningslederen Jed Fahey sier i en kommentar til studien at det kan ha stor betydning for folkehelsen i verden dersom kliniske studier viser at grønnsaker kan fjerne eller forebygge sykdom som skyldes H pylori i befolkningen.

Anbefalte artikler