– Legeforeningen har gått i vannet

Nyheter og reportasjer
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Brynjulf Ystgaard i Norsk overlegeforening mener at Legeforeningen går i vannet ved å koble kravet om medisinsk ledelse til det han kaller en feilaktig fortolkning av helselovgivingen .

  Artikkel

  – Når kravet om avdelingsmakt begrunnes med argumenter om forsvarlighet, blir det helt feil. Legeforeningen får det til å lyde uforsvarlig at sykehus ansetter andre enn leger i avdelingslederstillinger. Dette bidrar bare til å skape en oppfatning om at leger ikke skjønner seg på ledelse og jus, hevder Ystgaard som er kirurg ved St. Olavs Hospital i Trondheim og styremedlem i Overlegeforeningen.

  Taktisk uklokt

  Taktisk uklokt

  Han sikter til formuleringene i landsstyrets resolusjon og sentralstyrets vedtak om medisinsk ledelse fra juni, som han karakteriserer som bombastiske og kategoriske (se ramme forrige side).

  – Vedtakene får legene til å fremstå som sære, autoritære og uvillige til å samarbeide med andre profesjoner. Dette er rene gavepakken til sykepleiere og jordmødre som også kjemper om lederposisjoner, sier Ystgaard.

  Han kaller det taktisk uklokt å gå ut med et imperativt standpunkt i en situasjon der leger allerede innehar 85 % av avdelingslederstillingene ved norske sykehus: – Det er det samme som å si at de øvrige 15 % av lederposisjonene er besatt av personer som ikke gjør jobben sin på en forsvarlig måte, siden de ikke er leger. Dette blir da også gjort implisitt, ved å knytte uttrykk som «god kvalitet» og «faglig norm» opp mot spesialistens ansvarsområder, og så antyde at dette ansvaret ikke kan garanteres oppfylt med mindre lederen er lege med relevant spesialitet.

  Ystgaard illustrerer sitt poeng gjennom noen eksempler på hvordan et slikt standpunkt kan fortolkes.

  – Er det sånn å forstå at en øyelege ikke kan drive forsvarlig medisinsk virksomhet hvis ikke enhetslederen også er øyelege? Vil en røntgenlege eller anestesiolog ansatt ved en kirurgisk avdeling, ha dårligere muligheter for forsvarlig yrkesutøvelse hvis sjefen er en kirurg og således ikke innehar den relevante spesialiteten?

  Ingen lettvinte standpunkter

  Ingen lettvinte standpunkter

  – Hvordan har sentralstyrets nyansering av Legeforeningens ledelsesstandpunkt 21. august påvirket saken?

  – Det er positivt at sentralstyret har modifisert formuleringene, slik at det nå heter at leger «bør», og ikke «skal», være ledere. Men det finnes ingen lettvinte ledelsesstandpunkter i en kompleks sykehusvirkelighet preget av mange spesialister og yrkesgrupper.

  – Hvordan mener du at legene skal arbeide for å få avdelingsmakt?

  – Ved å fremme en diskusjon om hvilke faglige kvalifikasjoner en leder skal ha, og hvilke kompetansekrav sykehuseier skal stille. Videre er det behov for å se på hvordan avdelinger kan styres bedre, og hvordan faglig og økonomisk ansvar kan ivaretas. Ledelse handler om å disponere og utnytte ressurser effektivt, og ikke om å utøve profesjonsmakt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media