Nye regler mot MRSA-infeksjoner

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Nasjonalt folkehelseinstitutt har laget nasjonale retningslinjer for å hindre spredning av meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) i sykehus og sykehjem.

  Artikkel

  Retningslinjene pålegger helseinstitusjoner å etablere preventive tiltak mot spredning av MRSA, i samsvar med en nasjonal standard. I kommunene er det smittevernlegen som har dette ansvaret.

  Arbeidsgruppens anbefalinger omfatter generelle hygiene- og miljøbeskyttende tiltak, varslingsrutiner ved MRSA-utbrudd, tiltak rettet mot pasienter i sykehus, sykehjem og primærhelsetjenesten samt tiltak overfor helsepersonell.

  Folkehelseinstituttet understreker at enkelte av retningslinjene ikke samsvarer med dagens forskrift og rundskriv som er hjemlet i smittevernloven. Der det foreligger avvik, er dette anført i teksten. Arbeidet med å oppdatere gjeldende regelverk er i gang.

  Forekomsten av MRSA-infeksjoner øker i de fleste land. Infeksjonene er først og fremst et problem i sykehus, og fører til økt sykelighet, økte behandlingskostnader og høyere dødelighet for enkelte pasientgrupper. I enkelte europeiske land, USA og Japan utgjør MRSA-infeksjoner 30–60 % av stafylokokkinfeksjonene. I Norden er forekomsten fortsatt lav. De nye retningslinjene er et ledd i helsemyndighetenes innsats for å beholde den gunstige resistensutviklingen.

  Retningslinjene, som er tilgjengelige på Folkehelseinstituttets hjemmesider (www.folkehelsa.no/publ/veiledere/2002-1-mrsa.zhtml#TopOfPage) er utarbeidet av en bredt sammensatt arbeidsgruppe, ledet av infeksjonsmedisiner Claus Ola Solberg ved Haukeland Sykehus.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media