DRG-forum trenger engasjerte leger

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  DRG-forum ble stiftet under en konferanse i Drammen i juni, der 135 personer fra helseforetak over hele landet deltok sammen med representanter fra staten og statens samarbeidspartnere i ISF-ordningen (innsatsstyrt finansiering).

  DRG-forum skal være et faglig forum for personer, institusjoner og firmaer som er interessert i problemstillinger knyttet til DRG-klassifisering og ISF-ordningen. Forumet er uavhengig og frittstående og er tilsluttet Norsk Sykehus- og Helsetjenesteforening (www.nsh.no) . Påvirkning, opplæring og informasjon til brukere av DRG-systemet skal skje i form av foredrag, debatter og kurs.

  Staten er engasjert i arbeidet med DRG-systemet, og det er svært viktig at også medisinsk fagpersonell ved sykehusene og spesialforeningene i Legeforeningen engasjerer seg for at systemet skal bli mest mulig logisk og rettferdig.

  Undertegnede er eneste lege i styret i DRG-forum, og det er behov for innspill fra engasjerte kolleger. Les mer om DRG-forum: www.sykehuset-buskerud.no/drg

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media