Melatonin og biologiske rytmer

Helge A. Slotten Om forfatteren
Artikkel

Under vanlige forhold er det dagslyset som stiller inn kroppens døgnrytmer til omgivelsene, men ved skiftarbeid og etter lange flyreiser kan det oppstå forstyrrelser i døgnrytmene. Forskere har derfor søkt etter et medikament som kan stille inn døgnrytmene.

I avhandlingen er effekten av hormonet melatonin på biologiske rytmer i dyremodeller undersøkt. Resultatene viser at kunstig tilført melatonin synkroniserte døgnrytmer i de artene som ble undersøkt. Det ble også studert hvilke metoder som egner seg for å administrere medikamentet til forsøksdyr, og hvilke mekanismer i nervesystemet som kan ligge til grunn for melatoninets effekt.

Som et ledd i å evaluere hvorvidt melatoninbehandling bør benyttes av mennesker, ble det også undersøkt hvorvidt medikamentet påvirker mental funksjonsevne. Avhandlingen gjør rede for atferdsmessige responser til melatonin som det er viktig å ha kunnskap om i forbindelse med terapeutisk anvendelse av medikamentet.

  • Avhandlingens tittel

  • Effects of exogenous melatonin on behaviour and cognition

  • Utgår fra

  • Louis Pasteur-universitetet i Strasbourg

  • og

  • Psykologisk institutt

  • Disputas (dr.polit.) 15.2. 2002

  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Anbefalte artikler