Homofile og bifile begår oftere selvmord

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Homofile og bifile menn har tre ganger høyere risiko enn heterofile menn for å begå selvmord.

  Artikkel

  Mens de fleste studiene til nå har vært små og av varierende kvalitet, har Jay P. Paul og medarbeidere ved University of California gjennomført en stor intervjuundersøkelse av nesten 3 000 homo- og biseksuelle menn i perioden 1996 – 98 (1).

  I overkant av 21 % av mennene som inngikk i studien rapporterte at de hadde hatt selvmordsplaner mens 12 % hadde prøvd å begå selvmord. Tilsvarende gjennomsnittstall for befolkningen viser at 1,5 – 3 % av alle menn gjør ett eller flere selvmordsforsøk i løpet av sin levetid mens 9 – 15 % overveier selvmord.

  Studien angir en noe lavere frekvens av suicidaltanker og suicidalforsøk blant homo- og biseksuelle menn enn forskningen har vist tidligere. Forfatterne hevder at de nye tallene gir et mer pålitelig uttrykk for livstidsrisikoen, ettersom de har intervjuet menn i alle aldersgrupper.

  – Selv om våre prevalenstall er lavere enn i tidligere studier, er ikke problemene knyttet til suicidal atferd mindre enn før, kommenterer forfatterne. I denne studien har de også funnet at jo tidligere en person tilkjennegir at han er homofil, desto høyere synes suicidalfaren å være.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media