Personkjemi og samarbeidsklima avgjørende

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  – Det er samarbeidsklimaet mellom avdelingslederen og avdelingsoverlegen er som avgjør om profesjonsnøytral ledelse fungerer. Men det er ingen tvil om at jeg har det medisinsk-faglige ansvaret.

  Artikkel

  Det sier Kåre Danielsen, avdelingsoverlege ved barneavdelingen ved Vest-Agder Sykehus HF.

  I stillingsinstruksen til Danielsen står det svart på hvitt at «avdelingsoverlegen er avdelingens medisinske leder og har det øverste medisinske ansvaret for avdelingens medisinske virksomhet».

  – Samtidig har sykehusledelsen slått klart fast at det er avdelingslederen som har totalansvar. Dette innebærer økonomisk, organisatorisk og faglig ansvar. Rent prinsipielt står dette i konflikt med stillingsinstruksen, mener Danielsen.

  Han legger til at han forholder seg til stillingsinstruksen, og arbeider etter den. Hva som vil skje dersom det oppstår en konflikt, vet han ikke. – Men jeg vil understreke at det aldri er tvil om at jeg har det medisinsk-faglige ansvaret, sier han.

  Todelt ansvar

  Todelt ansvar

  I løpet av de to årene han har vært avdelingsoverlege med en sykepleier over seg i sjefsstolen, har han ikke opplevd problemer. – Lederen har delegert det faglige ansvaret til meg. I praksis er dette en fortsettelse av todelt ledelse. En sykepleier er fullstendig avhengig av legen for å lede en klinisk avdeling. Det er grenser for hvor mye man kan delegere og fortsatt være leder, mener Danielsen.

  Han mener det er samarbeidsklimaet mellom leder og lege som avgjør om ledelsen fungerer.

  – Det er helt nødvendig at avdelingsoverlegen har innflytelse på budsjettet. Formelt sett har ikke jeg det, men vi har ikke vært uenige i prioritering på budsjettet, og lederen har ikke blandet seg inn i mine medisinsk-faglige avgjørelser, sier Danielsen.

  Selv om klimaet er godt ved hans avdeling, kan han lett se for seg at det denne formen for ledelse kan gi grobunn for konflikter dersom stillingene er besatt av to sterke personligheter.

  – Har avdelingen en lite fornuftig leder, kan en ikke-lege i ledelsen på sikt slå skjevt ut for faget. En sykepleier har ikke grunnlag for å drive faget fremover på samme måte som en lege kan, har ikke samme innsikt og deltar ikke i utvikling av faglig debatt.

  Han synes også at det er en mangel at han som avdelingsoverlege ikke får delta på ledermøter ved sykehuset, og at han er mindre informert om hva som foregår ved sykehuset utenfor avdelingen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media