Les mer om ...

Artikkel

Schizofreni – en folkesykdom

Schizofreni rammer mer enn 400 nordmenn hvert år, og om lag 10 % av alle uføretrygdede har schizofreni. Sykdommen er forbundet med stor menneskelig smerte for både pasienter og pårørende. Likevel står ikke forskningsinnsatsen i forhold til sykdommens betydning, og behandlingen er ikke alltid tilfredsstillende.

Tidsskriftet starter i dette nummer en artikkelserie om schizofreni for å gi norske leger oppdatert kunnskap om denne folkesykdommen.

Schizofreni – gåte ved gåte

Schizofreni – omfang og betydning

Tidlig påvisning av schizofreni – er primærprofylakse mulig?

Nevrokognitive forstyrrelser ved schizofreni

Psykiatriske kontroverser

Det første terapeutiske samfunn i norsk psykiatri ble i sin tid etablert under stor motstand. Fortsatt baserer psykiatrisk behandling seg på flere ulike forståelsesmodeller. Ringen & Dahl argumenterer for at nevrobiologi må danne grunnlaget for alle psykiatriske forståelsesmodeller. Karterud & Wilberg redegjør for nye amerikanske retningslinjer for behandling av ustabil personlighetsforstyrrelse.

Grunnleggeren av det første terapeutiske samfunn i norsk psykiatri

Modeller og trender i psykiatri – bør nevrobiologi danne en felles basis?

Amerikanske retningslinjer for behandling av ustabil personlighetsforstyrrelse

Hepatitt

Hepatitt B- og C-virus er hyppige årsaker til leversykdom. Hos 236 pasienter med hepatitt C i Nord-Norge var gjennomsnittsalder ved sykdomsdebut 23 år, og stoffmisbruk var smittemåte hos to av tre pasienter. En studie fra Sør-Trøndelag viste at fire av 83 barn født av mødre med hepatitt C ble smittet. Fra Ullevål universitetssykehus publiseres anbefalinger vedrørende hepatitt B og hepatitt C hos barn.

Hepatitt C i Nord-Norge – et åtteårsmateriale

Vertikal overføring av hepatitt C-virus i Sør-Trøndelag

Hepatitt B hos barn – diagnostikk, oppfølging og behandling

Hepatitt C hos barn – diagnostikk, oppfølging og behandling

Hyppigere og bedre svangerskapskontroll?

1 780 fødende kvinner ved 54 fødeavdelinger

i desember 2000 hadde i gjennomsnitt vært til kontroll hos lege eller jordmor 12 ganger under svangerskapet, like hyppig som i 1996, men hyppigere enn anbefalt i retningslinjene fra 1984.

Erfaringer fra Otta tyder på at ultralydundersøkelse av gravide kan gjennomføres av allmennlege på en trygg og god måte.

Svangerskapsomsorgen i Norge – mange unødvendige kontroller

Ultralydundersøkelse i primærhelsetjenesten – erfaringer innen obstetrikk 1983 – 99

Anbefalte artikler