Progesteronkrem

Leif Ims Om forfatteren
Artikkel

Mette Haase Moen og medarbeidere refererer i Tidsskriftet nr. 15/2002 (1) til en bok av dr. John R. Lee. Dr. Lee er internasjonal ekspert og pioner på bruken av progesteronkrem. Det undrer meg at de ikke refererer til hans to senere bøker om emnet med referanser til mange nyere vitenskapelige arbeider (2, 3).

Måling av progesteron i serum er et svært dårlig mål for den aktive delen av hormonet. I serum er så mye som 95 % bundet og på vei til utskillelse. Måling i spytt viser derimot nivået for det frie og aktive progesteron. Ved tilførsel av 15 – 20 mg progesteron daglig gjennom huden blir konsentrasjonen lik de fysiologiske ved normalt fungerende eggstokker (Dollbaun CM, Duwe GF. Absorption of progesterone after topical application: serum and saliva levels. Poster, The 7th Annual Meeting of the North American Menopause Society, Chicago, 1996). Det er målt konsentrasjoner i brystvev som viser at fettløselige hormoner som progesteron og østrogen (apropos østrogenplastre) meget effektivt absorberes gjennom huden og når sine målorganer (4).

Analyser av spytt viser at så mange som 50 % av alle menstruerende kvinner over 35 år i perioder kan ha luteal insuffisiens. Produksjonen av progesteron er da for liten og kortvarig. Dette baner veien for symptomer på premenstruelt syndrom (PMS). Normalt vil progesteronet i lutealfasen balansere østrogenet. Med for lite progesteron får man i denne fasen PMS-symptomer som skyldes dominans av østrogen. Bruk av transdermal progesteronkrem for disse pasienter i lutealfasen er svært effektivt og uten bivirkninger. Progesteron gir heller ikke økt fare for brystkreft som kombinasjonen av østrogen og gestagen.

Progesteron er et steroid som bygger beinvev og brenner fett. Dyreforsøk viser at progesteron fremmer ny beindanning, mens østrogen bare hemmer resorpsjonen (5).

Helse er et spørsmål om balanse. Det er særlig tydelig når det gjelder hormoner. Det kan aldri bli balanse i hormonene uten at de er naturlige; det vil si lik dem som finnes i kroppen fra før. Gestagener er fremmede hormonhermere som aldri kan erstatte progesteron. Gestagener er ikke progesteron.

Anbefalte artikler