Samlivslære nytter ikke

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

En systematisk gjennomgang av 26 randomiserte studier viser at tiltak for å forebygge svangerskap hos tenåringer verken utsatte seksuell debut eller reduserte antall svangerskap (1). Fem av studiene viste faktisk en økning av svangerskap hvis unge menn deltok. Forfatterne mener at tiltak overfor tenåringer mer må dreie seg om ferdigheter i kommunikasjon og seksuelle relasjoner enn anatomi og skremselspropaganda.

– Dette er en veldig viktig oversikt. Selv om vi i Norge har midler og mye god vilje til disposisjon for svangerskapsforebyggende tiltak, må tiltakene prøves ut skikkelig. Bare randomiserte studier kan gi sikre svar på effekten av tiltak, sier lege Preben Aavitsland, som har mange års erfaring i prevensjonsveiledning ved Klinikk for seksuell opplysning i Oslo.

– Muligens er det slik at samfunnsmessige forhold er langt viktigere for ungdoms seksualvaner og svangerskap enn undervisningsopplegg. Vi bør ta lærdom av Nederland der ungdom både har høy seksuell aktivitet og blant verdens laveste svangerskapsrater. Der er ungdoms seksualitet godtatt og diskuteres åpent, og det legges til rette for at ungdom fritt kan velge prevensjonsmidler. Vi er imidlertid på vei i Norge. I over 20 år har antall fødsler blant tenåringer gått nedover, sier Aavitsland.

I samme utgave av BMJ viste en ny, randomisert studie at forbedret undervisning i samlivslære virket positivt på kvaliteten på ungdoms seksuelle relasjoner, men undervisningen hadde ingen effekt på den seksuelle atferden (2).

Anbefalte artikler