ABC om muntlige fremstillinger

Artikkel

To franske kirurger har skrevet en liten bok med råd om hvordan man best kan holde muntlige presentasjoner. Det er en god idé. På omtrent 70 små sider får man mange bra tips. Forfatterne gjennomgår ulike typer presentasjoner, så som foredrag, sammendrag og poster. Dette er nyttig kunnskap for alle, og gjelder for alt fra internasjonale kongresser til fagmøter i avdelingen.

Enkelte av rådene er imidlertid diskutable. De anbefaler for eksempel å gradvis avdekke teksten på et lysark ”this can enliven the session somewhat” (s. 44). Dette kan imidlertid føre galt av sted. Andre fraråder denne ”strippe”-teknikken fordi den kan være ”intensely irritating” (1).

Teksten er lettlest, og man er ferdig med boken på et par timer. Men noe blinkskudd er boken ikke. For eksempel er forslagene til videre lesing oppsiktsvekkende lite relevante. 

En detalj til slutt: Forfatterne fraråder bruk av røde bokstaver på lysbilder eller lysark, fordi det vil skape vansker for fargeblinde personer. Dette vil gjelde en stor del av publikummet, siden omtrent 8 % ”in an average audience are color-blind”, heter det. Forekomsten av mangelfull fargesans i befolkningen er om lag 8 % blant menn og 0,4 % hos kvinner. Det skal vel derfor godt gjøres at 8 % av et gjennomsnittspublikum er fargeblinde.

Erlend Hem

Tidsskriftet

Anbefalte artikler