Skarp legetone øker faren for søksmål

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Kirurger som snakker i en dominerende tone med pasientene, er oftere blitt saksøkt for feilbehandling, viser en ny studie.

  Artikkel

  I en studie publisert i tidsskriftet Surgery og omtalt i siste nummer av BMJ (1), er det for første gang funnet sammenheng mellom kommunikasjon og klager på feilbehandling hos kirurger.

  På grunnlag av korte lydbåndopptak av samtaler mellom kirurger og pasientene deres fant forskerne at talen og tonen i stemmen alene, var grunnlag godt nok til å skille mellom kirurger med søksmål på rullebladet og kirurger som ikke hadde opplevd søksmål mot seg. Funnene bekrefter at god kommunikasjon mellom lege og pasient ikke bare dreier seg om hva legen sier, men også om hvordan det sies. Måten en lege fremfører et budskap på, kan være like viktig som selve budskapet.

  65 kirurger deltok i undersøkelsen, som ble utført ved Harvard-universitetet i USA. Om lag halvparten av kirurgene hadde aldri blitt saksøkt for feilbehandling. 40 sekunder lange lydbåndopptak av samtaler mellom hver kirurg og pasient ble evaluert av 12 personer. Ingen av disse hadde noen kjennskap til kirurgene fra før. Kirurger som ble vurdert å være mer dominerende og mindre medfølende enn de øvrige, hadde størst sannsynlighet for å ha blitt saksøkt tidligere.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media