Resept- og timebestilling på nett

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Ved Ila legesenter i Trondheim kan pasienter fornye resepter og bestille time hos fastlegen over Internett.

  Artikkel

  Prosjektet Den gode publikumstjeneste skal prøve ut sikker kommunikasjon via Internett mellom lege og pasient, og er et samarbeid mellom Midt-Norsk Helsenett og firmaet Deriga, som har utviklet en sikker løsning for nettbasert kommunikasjon.

  Ila legesenter i gang

  Ila legesenter i gang

  Det første pilotkontoret, Ila legesenter i Trondheim, ble koblet opp i midten av juni, og fastlege Roger Kahn melder om svært gode erfaringer hittil.

  – Først og fremst har tilgjengeligheten for pasienten økt. Pasientene får lettere tak i legen, slipper telefonkø og kan ta kontakt når det passer dem, sier Kahn. Tilbudet er rettet mot legesenterets faste pasienter. De fleste tjenestene dreier seg om timebestilling, reseptfornyelse og enkle spørsmål om egen helse. Prosjektet gir mulighet for både enveis- og toveiskommunikasjon. Ved toveiskommunikasjon må pasienten logge seg inn med passord og brukernavn. Sikkerheten er som ved bruk av nettbank.

  Roger Kahn går gjennom henvendelsene to ganger daglig. Selve tjenesten er gratis for pasientene, men de betaler egenandel dersom noe må gjøres og Kahn får takst for utført arbeid.

  Internett-tjenesten er ikke tids- og arbeidsbesparende for Kahn: – Mengden arbeid vil øke ettersom man gjør seg mer tilgjengelig. Men for meg er det viktig at servicetilbudet til pasientene blir bedre, og merarbeidet er ikke større enn at det blir oppveid av dette, synes Kahn.

  Sikre nettløsninger

  Sikre nettløsninger

  – Løsningen innebærer at ingen andre enn legen og brukeren kan forstå eller se hva som skrives på bestillingsskjemaene som pasienten finner på legekontorets hjemmeside. Sikkerheten til pasienten står sentralt, opplyser Pål Hildrum i Midt-Norsk Helsenett.

  Kommunikasjon via nett vil lette tilgjengeligheten mellom fastlege og pasient og Hildrum mener at det er stor interesse for å finne frem til sikre løsninger. – I prosjektet inngår også en risiko- og sårbarhetsvurdering som utføres av et uavhengig firma. Vurderingen skal sikre at Datatilsynets pålegg om behandling av sensitiv informasjon blir fulgt, sier Hildrum.

  Prosjektet pågår fra juni 2002 til juli 2003, og 12 fastlegekontorer i Møre og Romsdal og i Trøndelag-fylkene er invitert til å delta. Disse får Internett-tilkobling og driftsutgifter dekket i prosjektperioden. Deltakelse er kostnadsfritt for legene.

  Prosjektet har en kostnadsramme på 2,7 millioner kroner, og støttes av Sosial- og helsedirektoratet med 1,3 millioner kroner.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media