Onkologisk kirurgi – kunnskap og omsorg for lagspillere

Artikkel

Kirurgbrødrene Howard og Allan Silberman (fra hver sin store institusjon i Los Angeles), har med denne boken gitt kirurger og andre leger som er involvert i kreftbehandling og -forskning en omfattende, men også overkommelig kunnskapskilde om et viktig tema.

Boken består av 32 kapitler. I flere av disse kapitlene blir moderne diagnostikk og primær behandling av solide svulstsykdommer tatt opp. I tillegg blir også metastaseutredning og -behandling belyst. I egne kapitler blir også spesielle onkologisk kirurgiske problemstillinger behandlet; f.eks. molekularbiologiske prinsipper for onkologiske kirurger, laparoskopi innen onkologisk kirurgi, organtransplantasjon og kreftsykdom, kirurgiske konsekvenser av abdominal strålebehandling. Dette er nyttig, viktig og verdifullt for enhver som arbeider med kirurgiske kreftpasienter.

Forfatterne er hovedsakelig fra USA. Selv om oppgavefordeling og behandlingsfilosofi i USA i noen grad skiller seg fra vår norske/skandinaviske tradisjon, synes jeg at denne boken inneholder mye nyttig og relevant informasjon. Hvert kapittel er supplert med en relativt kort kommentar skrevet av andre forfattere enn dem som har skrevet selve kapitlet. Til slutt i hvert kapittel er det også tatt med noen få abstrakter, med abstrakter fra nyere vitenskapelige artikler. Denne måten å redigere stoffet på gjør boken levende; mindre dogmatisk og mer pedagogisk.

Referansene til faglitteraturen synes å være både oppdaterte og relevante. Enkelte norske arbeider er sitert.

Boken innholder en rekke figurer, tabeller og svart-hvitt bilder. De fleste er av god kvalitet. Papirkvalitet og innbinding er solid. En god indeks på slutten av boken øker brukervennligheten.

For fullstendighetens skyld kunne gjerne en bok av denne typen hatt et eget kapittel om prinsipper for smertebehandling, og gjerne et kort kapittel om pasientkommunikasjon (how to break bad news). Kanskje også et lite introduksjonskapittel om evaluering/ forskning på livskvalitet/funksjonsvurdering burde ha vært vurdert.

Dette er en litt annerledes, men spennende bok om et viktig tema. Den som ønsker mer informasjon om boken kan finne det på nettstedet www.silberman-oncology.com Selv om boken ikke er direkte billig, er den verdt prisen for kirurger som er involvert i kirurgisk kreftbehandling.

Jon Arne Søreide

Kirurgisk avdeling

Sentralsjukehuset i Rogaland

Anbefalte artikler