Helse på amerikansk

Artikkel

Den omfattende utbredelsen av håndvåpen er relatert til den høye forekomsten av mord og andre voldsskader i USA (side 2030). HIV-epidemien rammer særlig underprivilegerte etniske minoriteter, spesielt dem av afrikansk eller latinamerikansk opprinnelse.

Store deler av den amerikanske befolkningen mangler sykeforsikring (side 2036). Stigende utgifter i helsevesenet har ført til opprettelsen av private helseorganisasjoner, health maintenance organizations (HMO). Disse forsøker å begrense utgiftene ved bruk av regler for hvilke undersøkelser og behandlinger ved spesifikke diagnoser som dekkes av forsikringen til den enkelte pasient.

Erfaringene fra USA minner oss om at trygghet og sosial velferd må baseres på solidariske løsninger.

Petter Jensen Gjersvik

Anbefalte artikler