Forberedt på liknende saker

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Endret eierskap i seg selv har liten betydning for spesialistutdanningen. Derimot kan endret organisering få konsekvenser for fortsatt godkjenning som utdanningsinstitusjon.

  Artikkel

  Det opplyser Inger Johanne Øien, fagsjef i Legeforeningens avdeling for spesialistutdanning.

  – Det sentrale for Legeforeningen er utdanningspotensialet når vi skal vurdere godkjenning. I dette arbeidet forholder vi oss i hovedsak til de årlige rapportene vi får inn om institusjonenes utdanningstilbud, sammen med spesialitetskomiteenes besøk, sier Øien.

  Fagsjefen er vel kjent med at organisatoriske endringer som følge av sykehusreformen kan få konsekvenser for rammer og innhold på undervisningen av kandidater til de ulike spesialiteter. – Hvis utdanningsansvarlige leger mener at manglende statlig overtakelse av deres virksomhet får følger for kvaliteten på utdanningen, bør i så tilfelle den tillitsvalgte eller den som har medisinsk-faglig ansvar melde sin bekymring til Legeforeningens sekretariat. Vi vil deretter, i samarbeid med de respektive spesialitetskomiteer, komme med forslag til løsninger. Dersom forslagene ikke er gjennomførbare, vil vi måtte vurdere å anbefale opphør av godkjenningen, eventuelt nedrykk i utdanningsstatus, sier Øien.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media