Verdenskongress om atomvåpentrusselen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  USA, verdens mektigste atomvåpenstat, var samlingssted for verdenskongressen til International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) i mai.

  Artikkel

  Fire studenter og to leger fra Norske leger mot atomvåpen deltok på kongressen Summit for survival . Noe av det mest foruroligende som ble tatt opp, var USAs nye Nuclear Posture Review som ble lagt frem for Kongressen i januar.

  Ny strategi i USA

  Ny strategi i USA

  Dokumentet avslører en offensiv atomvåpenstrategi som verden ikke har sett maken til, selv ikke under den kalde krigen. USA kan være villige til å bruke atomvåpen mot stater som ikke selv har slike våpen, i tillegg til å ta i bruk små atomvåpen, såkalte «mini-nukes». En slik strategi kan senke terskelen for bruk betydelig, noe som er svært skremmende, spesielt når man tenker på at en «mini-nuke» har like stor sprengkraft som Hiroshima-bomben.

  Sikring av spaltbart materiale er et annet viktig tema som stadig er aktuelt. USA har gjort en innsats for å hjelpe Russland å sikre enorme og uoversiktlige lagre. Det fremkom imidlertid på konferansen at det dessverre er bevilget mindre penger til dette, selv om svært mye opprydding og sikringsarbeid ennå står ugjort.

  India og Pakistan

  India og Pakistan

  Faren for bruk av atomvåpen i konflikten mellom India og Pakistan er overhengende, og dette var selvfølgelig også tema på konferansen. Våre kolleger i denne regionen fortalte om et enormt behov for informasjon om atomvåpen. Befolkningen der har ikke tilstrekkelig kunnskap til å danne en opinion mot atomvåpen. IPPNW fikk nobelprisen i 1985 for sitt informasjonsarbeid om medisinske og samfunnsmessige virkninger av atomvåpen, men her har vi ennå mye ugjort.

  Norske leger mot atomvåpen er del av en internasjonal organisasjon, International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW). IPPNW har avdelinger i over 60 land og har ca. 160 000 medlemmer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media