Grei innføring i klinisk ortopedi

Artikkel

Denne boken er ment å gi en oversiktlig innføring i ortopedisk medisin og kirurgi. Målgruppen er primært utdanningskandidater innen ortopedi og revmatologi, men traumepersonell og allmennleger skal ifølge forfatterne også kunne ha nytte av boken.

De to redaktørene og de 15 medforfatterne er alle fra Georgetown University, Washington DC, USA. De 24 kapitlene er hovedsakelig skrevet av ortopeder, men også radiologer, nevrologer og revmatologer har bidratt.

Boken er delt inn i fem deler. Basiskunnskap om anatomi, fysiologi og biomekanikk behandles under Basic science , før klinisk undersøkelse og røntgendiagnostikk omtales nærmere i Evaluation of the patient, General orthopaedics, Pediatric orthopaedic” og Regional orthopaedic problems of the adult tar for seg kjerneemner i ortopedi på en klar og oversiktlig måte.

Teksten er lett leselig, er inndelt i flere undertitler og har flere tabeller og noen problembaserte algoritmer. Et stort antall svart-hvitt illustrasjoner i form av anatomiske strektegninger, røntgenbilder, patofysiologiske prosesser, samt bilder av kliniske undersøkelsesmetoder og behandlingsteknikker hever bokens læreverdi (men også prisen!), og understreker en praktisk-klinisk tilnærming til muskel- og skjelettlidelser. Lesere kjent med Frank Netters fargerike illustrasjoner vil imidlertid bli skuffet over å finne disse gjengitt i gråtoner. Boken er innbundet, og har solid papirtype.

Til tross for forfatternes felles adresse finnes det noe sprik i utformingen. Eksempelvis har kun tre kapitler fortløpende referanser, mens de resterende i varierende grad henviser til fordypningskilder, og ett kapittel ( Metabolic bone disease , s. 198 – 230) er helt uten kildehenvisninger. Mangelen på referansebruk gjenspeiler seg i ordlyd som ”It is probably fair/safe so say” og ”It is generally recommended”. Teksten kunne med fordel hatt et mer bevisbasert grunnlag, og fortløpende referanser i alle kapitler ville ha hevet bokens kvalitet betraktelig.

Dette er en generell oversikt i ortopedi, med fokus på klinisk diagnostikk og behandling. I så måte kunne kanskje ”basic” innført i tittelen vært passende. Som et referanseverk for tidligere nevnte utdanningskandidater er denne boken uegnet, men gir en god klinisk introduksjon til faget. Den oversiktlige og praktiske tilnærmingen vil være aktuell og nyttig for medisinstudenter som har råd til denne boken, men også andre faggrupper interessert i muskel- og skjelettlidelser, som fysioterapeuter.

Kjetil Søreide

Stavanger

Anbefalte artikler