Legefakta

Artikkel

Antall medisinstudenter i utlandet med støtte fra Statens lånekasse for utdanning. Studieår og studieland

1994– 95

1997– 98

2000– 01

2001– 02

Ungarn

64

246

463

485

Polen

18

159

312

357

Tyskland

308

380

351

318

Danmark

37

92

181

207

Irland

8

48

19

130

Storbritannia

9

29

70

70

Australia

1

19

63

77

Sverige

63

111

86

62

Tsjekkia

0

13

47

62

Nederland

19

33

47

45

Malta

0

9

13

12

USA

4

2

8

6

Italia

4

5

6

5

Østerrike

9

10

6

4

Spania

6

5

4

3

Island

11

4

3

2

Frankrike

10

5

2

2

Belgia

4

1

2

2

Sveits

4

4

1

1

Andre

0

18

33

30

Anbefalte artikler