Emil Aarestrup, lege og lyriker

Torstein Bertelsen Om forfatteren
Artikkel

Per Joachim Aarestrup Lund hadde i Tidsskriftet nr. 17/2002 en meget interessant artikkel om sin fjerne slektning, legen og dikteren Emil Aarestrup (1).

Lund skriver innledningsvis at Emil Aarestrups farfar utvandret med sin familie fra København til Bergen i 1788. Det gir meg grunn til å minne om at Danmark og Norge den gang var deler av det samme rike, kongeriket Danmark-Norge. Det dreide seg således ikke om utvandring, men om flytting til en annen by. Fredrik Aarestrup hadde vært så heldig og dyktig at Kongen fant å ville forfremme ham fra Toldbetjent i København til Overtoldbetjent i rikets viktigste handels- og sjøfartsby, et stort og viktig embete. Han døde her den 1. februar 1815. Den gang som nå, var det her langs kysten i nord og sør staten tjente sine penger.

Vi får vite i artikkelen at Emil Aarestrup (egentlig Carl Ludvig Emil) tok medisinsk embetseksamen i 1827, men ikke hvor han tok eksamen. I Danmark hadde man fortsatt den ordning som også gjaldt før Danmark og Norge skilte lag i 1814, at staten innenfor samme by, København, drev to læreanstalter som utdannet leger. Den ene var det gamle medisinske fakultet ved Københavns Universitet, den annen Det Kongelige kirurgiske Akademi fra 1785. Fra førstnevnte ble man cand.med., fra sistnevnte cand.chir. Eksamen fra begge institusjoner gav nøyaktig de samme rettigheter til å praktisere og til å bli ansatt som embetsmann. Emil Aarestrup tok eksamen ved universitetet, men akademiet utdannet langt de fleste leger. Først i 1838 ble de to institusjoner smeltet sammen, og de som deretter ble uteksaminert fikk tittelen cand.med. et chir., slik som det fortsatt er.

Seligmann Meyer Trier som Aarestrup søkte råd hos i sin praksis, var ikke ved Rigshospitalet. Det ble først opprettet omkring 1910. Han var overmedicus og titulær professor ved Frederiks Hospital, det daværende undervisningssykehus. I dag brukes det av Kunstindustrimuseet. Det ligger i Bredgade, bare noen skritt fra Kirurgisk Akademi hvor man nå finner Medicinsk-Historisk Museum. Begge steder er vel verdt et besøk.

Apropos: Bare få er klar over at Universitetet i Oslo i de første ca. 40 år utdannet to sorter leger. Man kunne bli candidatus med. eller examinatus med. som var hyppigst. Hos oss var de to eksamener ikke likestilt. Men det er en annen historie.

Anbefalte artikler