M.H. Moen og medarbeidere svarer:

Mette Haase Moen, Marit Buajordet, Torill Leirstrand Om forfatterne
Artikkel

Kollega Leif Ims undrer seg over at vi ikke refererer til nyere bøker forfattet av den amerikanske forkjemper for progestronkrem, dr. John R. Lee. Vi har bare referert til heftet fra 1996 (1) som er en samling av udokumenterte påstander med mange medisinske feil og unøyaktigheter. Det gav ikke mersmak. Lee har aldri publisert sine resultater i tidsskrifter som vi støtter oss til når vi skal gi råd til våre pasienter om behandling.

Steroidhormoner er i serum bundet til forskjellige proteiner i ulik grad og derved inaktive. Her er progesteron ikke i noen særklasse. Vi måler totalmengden av et hormon, altså både den inaktive og aktive delen. I klinikken byr det ikke på problem, da det i de aller fleste tilfeller vil være likevekt mellom den bundne og den frie fraksjonen av hormonet. Ims refererer til en posterpresentasjon ved den nordamerikanske menopausekongress i 1996 (Dollbaun CM, Duwe G. Absorption of progesterone after topical application: serum and saliva levels. Poster, The 7th Annual Meeting of the North American Menopause Society, Chicago 1996). Men siteringen er ikke helt korrekt. Ved transdermal tilførsel av 30 mg progesteronkrem daglig oppnådde man en serumkonsentrasjon på 1,8 ng/ml (5,7 nmol/l), et nivå som ligger langt fra forholdene i normal lutealfase hvor verdier over ca. 30 nmol/l kreves som bevis for normal funksjon av corpus luteum. Det er for øvrig påfallende at forfatterne av dette kongressbidraget ikke har publisert sine resultater i noe medisinsk fagtidsskrift og dermed har oppnådd kvalitetsbedømmelse som ikke hefter ved et kongressbidrag.

Ims omtaler en human studie (2) hvor man ved lokal applikasjon av progesteronkrem over brystet oppnådde stor vevskonsentrasjon av hormonet, men hvor det ikke kunne påvises økning av serumkonsentrasjonen. Det taler mot en generell effekt. I sist refererte arbeid (3) er det gitt progesteronimplantat til rotter i vekst og påvist en beinstimulerende effekt, men det er noe spinkelt grunnlag for å slutte at progesteronkrem gir beskyttelse mot osteoporose hos postmenopausale kvinner.

Påstanden om luteal insuffisiens og effekt av progesteronkrem ved premenstruelt syndrom mangler dokumentasjon og kan derfor ikke kommenteres. Påstanden om at hormonell ubalanse ikke kan opprettes med syntetiske hormoner, stemmer ikke med den kliniske hverdagen. Vi kan f.eks. ved målrettet bruk av gestagener få kontroll med blødninger og hindre utvikling av endometriehyperplasi – og kreft (4).

Ims har rett i at gestagener ikke er progesteron.

Anbefalte artikler