Ikke-leger som ledere er ikke-sak i Vest-Agder

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  – Uttalelser om at det skal være farlig å la ikke-leger lede avdelinger, er gjort på totalt sviktende grunnlag, og tyder på at man ikke har skjønt hva ledelse er. Det finnes ikke indikasjoner for at det medisinsk-faglige blir nedprioritert med profesjonsnøytral ledelse. Vi er fattige på argumenter hvis vi må ty til slikt i diskusjonen.

  Artikkel

  Det mener Nils B. Johannessen, lege og assisterende direktør ved Vest-Agder HF. Han er skuffet over egen profesjons mangel på rasjonelle reaksjoner i sommerens avisdebatt om ledelse ved sykehus.

  – Som profesjon må vi forholde oss til lovlig fattede stortingsvedtak, og akseptere at ledelse er et fag som krever bestemte kvalifikasjoner i tillegg til medisinsk kompetanse. Man får mye gratis hvis ledere har medisinsk-faglig bakgrunn, men det er ikke gratis hvis de ikke tar lederrollen på alvor. Vi burde heller konsentrere oss om hvordan vi kan utvikle gode ledere, sier han.

  Først i landet

  Først i landet

  For to år siden innførte sykehuset, som det første i landet, profesjonsnøytral ledelse på avdelingsnivå. Seks av 18 avdelinger ved sykehuset ledes av ikke-leger: øyeavdelingen, barneavdelingen, habiliteringsavdelingen for barn og unge, kvinneklinikken og psykiatrisk avdeling som ledes av sykepleiere, jordmor og psykolog.

  – Det fungerer bra og vi er fornøyde. Profesjonsnøytral ledelse er gjennomført som prinsipp. Alle som fyller kompetansekravene kan søke, og sykehuset vil ansette den best mulig kvalifiserte i stillingen som leder, sier Johannessen.

  Heller ikke ved Vest-Agder sykehus HF har innføring av profesjonsnøytral ledelse vært en dans på roser. Johannessen melder om mye emosjoner og heftig debatt, men sier at diskusjonen ved sykehuset har vært åpen. Mest problematisk har det vært ved barneavdelingen og kvinneklinikken. Her trakk legene seg fra avdelingsoverlegestillingene fordi de var uenige i ansettelsene av sykepleier og jordmor som avdelingsleder (1).

  – Sykehusledelsen måtte beordre leger inn i stillingene som avdelingsoverleger. De som ble beordret har siden søkt stillingene, og i dag samarbeider de godt med avdelingslederne, mener Johannessen.

  – Fra sykehusledelsens side var det aldri enkle vurderinger som lå til grunn for ansettelsene. Jeg mener vi valgte riktige ledere på det daværende tidspunkt, legger han til.

  Leger kvalifiserer seg

  Leger kvalifiserer seg

  – Har det oppstått situasjoner hvor avdelingslederens manglende medisinsk-faglige bakgrunn har skapt problemer for pasienter?

  – Nei. Vi har vært ekstra oppmerksomme på om lederens medisinsk-faglige kvalifikasjoner har slått uheldig ut for pasientene, men vi har ikke fått noen tilbakemeldinger om det, svarer Johannessen

  – Har profesjonsnøytral ledelse slått uheldig ut for kompetanseheving av leger ved avdelingene?

  – Nei. Ledere som ikke er leger har full forståelse for at det er nødvendig med høyt medisinsk-faglig kompetansenivå. Det er heller ingen skjev fordeling av penger i negativ retning for legene.

  Gemyttene har roet seg ved Vest-Agder sykehus HF, mener direktøren: – Per i dag er ikke-leger som ledere en ikke-sak hos oss. Sykehusledelsen ser på dette som uproblematisk, og det gjør også mange leger. Vi opplever økende forståelse og engasjement blant leger som tar ledelse på alvor. Dette er en gledelig utvikling, sier Nils B. Johannessen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media