Solid standard og oppdatert om ortopedi

Artikkel

Denne boken er rettet mot utdanningskandidater innen ortopedi og traumekirurgi, samt praktiserende ortopeder som trenger en utførlig, men håndterlig kilde i ortopedisk kirurgi for hånden. Boken er ikke ment å konkurrere med etablerte flerbindsverk, ei heller detaljerte monografier om spesialtema. Kjernetema i klinisk ortopedi presenteres som ”state-of-the-art”-diskusjon av diagnose og behandling, integrert med oppdatert basalkunnskap.

Boken er innbundet, og papiret er av solid type. Innholdet er delt inn i 12 seksjoner som hovedsakelig er klinisk orientert (eksempelvis Trauma , Infection , Arthropathies , Tumors , Spine , Foot and ankle , Sports medicine og Pediatric orthopaedics ), men også et par seksjoner om basalkunnskap som biomekanikk, struktur og funksjon.

Hver seksjon er delt inn i flere kapitler, og noen av kapitlene er igjen samlet under temaer. Skal man være pirkete, forekommer det noe inkonsekvens i inndelingen. Seksjonen om barneortopedi tar for seg medfødte misdannelser og genetiske sykdommer. Artritter hos barn er beskrevet her, og ikke under artritt/artropati-seksjonen. I motsetning er frakturer og infeksjoner hos barn beskrevet under henholdsvis traume- og infeksjonsseksjonene. Inndelingen er for øvrig oversiktlig, innholdet godt redigert, og det forekommer liten grad av unødvendig overlapping.

Tre redaktører, 16 medredaktører og over 300 forfattere fra et internasjonalt miljø (med hovedvekt fra USA) har skrevet boken. Teksten er lett leselig og hyppig inndelt med undertitler i blå farge. Alle kapitler innledes med en oppsummering av hovedpunkter. Korte, historiske tilbakeblikk på utviklingen av sykdomsforståelse og behandling gir leseren en nyttig introduksjon til temaene. Innholdet i hvert kapittel er oppdelt i logisk rekkefølge (definisjon, sykehistorie, epidemiologi, patofysiologi, kliniske funn, differensialdiagnoser, og behandling). Et stort antall fortløpende referanser til oppdatert litteratur (nyeste referanse er fra 2000) er samlet etter hvert kapittel. Over 2 000 tabeller, figurer, illustrasjoner og flytdiagrammer gir innholdet et didaktisk løft. Spesielt verdsettes et rikt antall nye tegninger som er av særdeles høy kvalitet.

Som et ettbindsverk dekker innholdet det meste av basalfaglig og klinisk ortopedi. Temaene er mange, teksten er godt skrevet, og innholdet er oppdatert på et vitenskapelig grunnlag. Den didaktiske kvaliteten er meget høy. Boken er primært en nødvendighet for utdanningskandidater i ortopedi. Andre faggrupper, som kirurger involvert i traumebehandling eller radiologer med interesse for ortopedi, vil også finne deler av innholdet nyttig. Boken bør være tilgjengelig i avdelinger som utdanner ortopeder og kirurger, og anbefales kjøpt inn ved sykehusbibliotek for undervisning og fordypning i ortopedi.

Kjetil Søreide

Stavanger

Anbefalte artikler