Fedme dobler risikoen for hjertesvikt

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Det er en direkte sammenheng mellom fedme og risikoen for å utvikle hjertesvikt, mener amerikanske forskere.

  Artikkel

  En analyse av data fra The Framingham Heart-studien i USA slår fast at risikoen for å utvikle hjertesvikt er dobbelt så stor hos personer med fedme sammenliknet med normalvektige (1).

  Helsefare over tid

  Helsefare over tid

  Forskerne har kartlagt sammenhengen mellom kroppsmasseindeksen (BMI) og insidensen av hjertesvikt blant 5 881 menn og kvinner. Disse ble fulgt opp over en 14-årsperiode med registrering av vektutvikling og forekomst av hjertesykdom.

  Fedme er definert ved at BMI er høyere enn 30 kg/m², og overvekt ved at BMI-verdien ligger mellom 25 og 30. Resultatene viser at 496 forsøkspersoner utviklet hjertesvikt i løpet av 14-årsperioden. Ved å bruke statistiske metoder for å eliminere andre risikofaktorer for tilstanden, har forskerne regnet ut at risikoen for hjertesvikt hos kvinner og menn øker med henholdsvis 7 % og 5 % når BMI-verdien går opp med én. Dette indikerer at små BMI-vektøkninger kan ha store helseeffekter over tid, påpeker forfatterne.

  Ledende helseproblem

  Ledende helseproblem

  I studien hadde både kvinner og menn med fedme dobbelt så høy risiko for hjertesvikt som personer med normal vekt (BMI < 25 – 30 kg/m²). Forskerne konkluderer også med at ca. 11 % av hjertesvikttilfellene blant menn og 14 % av tilfellene blant kvinner utelukkende skyldes fedme.

  I en lederartikkel i samme tidsskrift skriver Barry M. Massie ved Veterans Affairs Medical Center i San Francisco at det er behov for mer kunnskap om risikoen for hjerte- og karsykdommer hos personer med overvekt og fedme.

  – Økt bevisstgjøring om de kardiovaskulære farene ved overvekt og fedme bør også føre til økt forskningsinnsats rundt intervensjoner og tiltak som kan bidra til å forebygge alvorlige helseproblemer i denne delen av befolkningen, skriver Massie.

  Nesten 60 % av den amerikanske voksne befolkningen er rammet av overvekt eller fedme, som nå er i ferd med å bli et ledende helseproblem i både USA og andre vestlige land.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media