Minileder

Om forsidebildet

I dette nummeret

Redaksjonelt

Charlotte Haug
Preben Aavitsland

Medisin og vitenskap

Tormod Bjerkeset
Knut Skreden
Tom-Harald Edna
Hanne Tøndel*
Johan Castberg Hellund
Jonn Terje Geitung
Axel Marco Meo
Jon Helge Angelsen
Morten Munkvik
Erik Trondsen
Trond Buanes
Ulf R. Dahle
Per Sandven
Einar Heldal
Dominique A. Caugant
Kjell Haram
Odd Harald Rognerud Jensen
Are Dalen
Per Bergsjø
Lorentz M. Irgens

Tema

Anne Rita Øksengård
Monika Haakonsen
Reidar Dullerud
Almira Babovic
Knut Laake
Knut Engedal
Anette Hylen Ranhoff

Kommentar og debatt

Bjørn Magnæs
Inge Kjønniksen
Reidar Dullerud
Oliver Grundnes
Øistein Haagensen
Aage Indahl
Anne Elisabeth Ljunggren
Even Lærum
Øystein Nygaard
Rolf Salvesen
Else-Berit Velken
Mads Velken
Ellen Hagemann
Torkjel Farstad
Bjarte Stubhaug
Nils Kristian Johnsrud
Dag S. Thelle
Raymond Teigen
Jens Klüver
Joacim Linde
Sven Håkon Urving
Jan-André Westlie
Terje Vevatne
Hans Kristian Bakke
Hans Kristian Bakke
Anne Rita Øksengård
Knut Engedal

Nyheter og reportasjer

Ragnhild Ørstavik
Petter Jensen Gjersvik

Fra foreningen

Hans Kristian Bakke
Lise B. Johannessen
Ragnar Østensen