WONCA Europe åpner sekretariat i Norge

Bjørn Gjelsvik Om forfatteren
Artikkel

Styre og sekretariat i WONCA Europe. Foran fra venstre: visepresident Igor Svab, Slovenia, president Philip Evans, UK, Vaclav Benes, Tsjekkia. Bakre rekke: Justin Allen, UK, Bjørn Gjelsvik, Norge, Helene Flottorp, Norge, Luis Pisco, Portugal og Christos Lionis, Hellas. Foto privat

Siden WONCA Europe ble opprettet i 1995 har sekretariatet ligget i Odense i Danmark. Det var Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) som søkte om å bli vertskap for sekretariatet, og vant frem i konkurranse med blant annet Wien og Utrecht.

WONCA vil være kjent blant mange norske allmennleger som arrangør av internasjonale allmennpraktikerkongresser. I sommer besøkte mange norske allmennleger kongressen i Durban (1). Wonca er den eneste verdensomspennende organisasjon for forskning og fagutvikling i allmennpraksis, og er delt inn i regioner som i store trekk følger verdensdelene. Den største og viktigste regionen i WONCA er Europa-regionen, med i alt 31 medlemsorganisasjoner og tre viktige internasjonale nettverk innen undervisning, forskning og kvalitetsutvikling.

Høytidelig åpning

I februar ble kontoret i Trondheim offisielt åpnet, med tilstedeværelse av organisasjonens styre, og i nærvær av fakultetsledelsen ved Det medisinske fakultet, fylkeslegen i Sør-Trøndelag, fylkeskommunen og med Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin som vertskap.

Professor Niels Bentzen som var initiativtaker til søknaden om å få WONCA-sekretariatet til Trondheim, sa at han håpet sekretariatet ville bety en ytterligere styrking av de internasjonale kontaktpunkter mellom norsk og europeisk allmennmedisin. Prodekanus Torstein Vik, som hilste på vegne av Universitetet, understreket allmennmedisinens viktige rolle i medisinstudiet, og at Universitetet i Trondheim var stolte og glade for å få anledning til å huse allmennmedisinens Europa-sekretariat.

Helene Flottorp er sekretær for WONCA Europe. Hun har internasjonal erfaring i den europeiske organisasjonen for palliativ medisin, og ser frem til å være bindeledd mellom allmennleger i Europa og mellom norsk allmennmedisin og resten av det europeiske hus.

Anbefalte artikler