Prøverørsbarn får oftere CP-skader

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Det er hovedkonklusjonen i en svensk kohortundersøkelse publisert i The Lancet (1). Den retrospektive undersøkelsen har sett på forekomsten av nevrologiske senskader hos barn født etter in vitro-fertilisering (IVF), et tema som nylig er omtalt i Tidsskriftet (2).

Grunnen er tvillingsvangerskap

Undersøkelsen, som er gjennomført av universitetene i Uppsala, Umeå, Linköping og Lund i samarbeid med Epidemiologiskt centrum ved Socialstyrelsen i Stockholm, omfatter 5 680 barn født etter prøverørsmetoden sammenliknet med 11 360 kontroller. For de 2 060 tvillingene i IVF-materialet, ble det selektert et ekstra sett med 4 120 tvillingkontroller. Kliniske data ble samlet inn fra svenske habiliteringssentre.

Resultatene viste at prøverørsbarn har større behov for habiliteringstjenester enn kontrollene, og at den hyppigste nevrologiske senskaden er cerebral parese. Risikoen for utviklingshemning er fire ganger større hos barn født etter prøverørsmetoden. Det var ingen forskjeller i forekomsten av sekvele mellom tvillinger og andre kontroller. Imidlertid var det større sannsynlighet for at barn med lav fødselsvekt og for tidlig fødte barn ville få behov for habiliteringstjenester, sammenliknet med barn født til termin.

Forfatterne konkluderer med at den økte risikoen for nevrologisk sekvele er assosiert til høyere forekomst av tvillingsvangerskap, lavere fødselsvekt samt til prematur fødsel hos barn som blir født etter in vitro-fertilisering. For å begrense disse risikoene, anbefaler forskerne at bare ett embryo blir overført ved IVF-fertilisering.

Anbefalte artikler