Kan hjertet reparere seg selv?

Petter Jensen Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

En forskergruppe i USA ønsket å finne ut om celler til en mottaker av et transplantert hjerte bidrar til å reparere det nye hjertet. De undersøkte åtte hjerter som var transplantert fra kvinne til mann, etter mottakers død og identifiserte celler med Y-kromosom ved in situ hybridiseringsfluorescens (1). Opptil 10 % av hjertemuskelcellene i det transplanterte hjertet inneholdt Y-kromosom, et klart tegn på at mottakers celler hadde inntatt det transplanterte hjertet. Det antas at cellene har kommet inn i det transplanterte hjerte gjennom blodsirkulasjonen fra udifferensierte celler i mottakers beinmarg eller fra rester av mottakers opprinnelige hjertet. Noen av cellene med Y-kromosom delte seg, og noen hadde markører som primitive stamceller.

– Denne oppdagelsen viser at et skadet hjerte kan mobilisere celler, antakelig for reparasjon, sier Bjarte Solheim, som er professor i hemoterapi ved Rikshospitalet.

– Multipotente stamceller kan differensiere til hjertemuskelceller, og det ser ut til at vekstfaktorer i et område med skadet vev kan påvirke retningen av stamcellers differensiering. Det er uklart om de påviste cellene er genuine kardiale stamceller, sier han.

– Stamceller fra beinmarg hos mus er nylig vist å regenere hjertemuskelceller etter infarkt (2). Disse funnene gir viktig cellebiologisk kunnskap og kan åpne for potensielle terapeutiske muligheter ved hjertesykdom en gang i fremtiden, sier Solheim.

Anbefalte artikler