Godt og kortfattet om sykdomsmekanismer

Artikkel

Etter et møte med en pasient med meningitt, meningokokksepsis og septisk sjokk, enten i virkeligheten eller som PBL-lærer ved universitetet, vil du kanskje ønske å vite hvordan det hele utviklet seg. Hvor og hvordan kom mikroben inn i pasienten, hvilke forsvarsmekanismer ble overveldet? Hvordan prøvde immunreaksjoner og andre fysiologiske reaksjoner å opprettholde homøostasen eller ødela de faktisk for pasienten? Denne boken gir deg ikke svar på alle spørsmål som et slikt sykdomsbilde kan reise innen anatomi, fysiologi, immunologi, mikrobiologi, farmakologi, klinisk kjemi og patologi. Men den fører deg på en grei og ikke altfor detaljert måte frem til de tentative svar man kan gi, med dagens viten.

Målgruppen er først og fremst medisinstudenter, men også studenter innen andre helsefag. Boken har 24 kapitler, som omfatter bl.a. epidemiologi, betennelsesreaksjonen, immunmekanismer, diverse mikrobielle infeksjoner, anemi, ernæringssvikt, hemostase, aterosklerose, toksikologi, arvelige sykdommer, neoplasi – i cellebiologisk og molekylærbiologisk perspektiv. Disse kapitlene utgjør ca. 2/3 av boken. Resten er kasuistikker, 34 i antall, med tilhørende spørsmål som det gis svar på i slutten av boken, der det også finnes et appendiks med referanseverdier og en indeks med ca. 1 700 oppslagsord. Føler du at viktige sykdomsmekanismer som du lærte om i studietiden, er glemt, eller at det sikkert er kommet til så mye nytt som du gjerne skulle være orientert om, så kan dette være boken for deg. Selv om det listes opp over 50 medarbeidere – flest britiske – har redaktørene klart å holde en ensartet, lettlest form. Boken virker godt oppdatert, med de siste litteraturhenvisningene fra 2000. Den har rikelig med didaktisk tilfredsstillende illustrasjoner; dessuten oppsummeringer i tabeller og kapittelsammenfatninger i stikkordsform (som riktignok er noe snaue).

Som ferielektyre var boken fin, men jeg vil ikke gå så langt som å anbefale den som sengelektyre.

Haakon B. Benestad

Fysiologisk institutt

Universitetet i Oslo

Anbefalte artikler