Valg i spesialforeningenes fellesutvalg

Artikkel

26 representanter for spesialforeningene har valgt representanter og vararepresentanter til landsstyret: Hans Petter Næss (Norsk kirurgisk forening), Jannicke Mellin-Olsen (Norsk anestesiologisk forening), Bjørn Gjelsvik (Norsk selskap for allmennmedisin), Ragnar Stien (Norsk nevrologisk forening), Per Nakstad (Norsk radiologisk forening) Rune Wiseth, (Norsk indremedisinsk forening), Kari Indrekvam (Norsk ortopedisk forening), Elisabeth Siebke (Norsk barnelegeforening), Oddvar Sviggum (Norsk gynekologisk forening) og Rolf Schøyen (Norsk forening for medisinsk mikrobiologi).

Varamedlemmer er: 1 Herman Anker (Norsk trygdemedisinsk forening), 2 Wenche Frogn Sellæg (Norsk geriatrisk forening) 3 Steinar Madsen (Norsk cardiologisk selskap), 4 Arild Nesbakken (Norsk gastroenterologisk forening), 5 Sverre Landaas (Norsk forbund for klinisk kjemi) og 6 Odd Helge Gilja (Norsk forening for ultralyddiagnostikk).

Anbefalte artikler