Thoraxradiologi – innholdsrikt, men ujevnt

Artikkel

Denne læreboken i thoraxradiologi er redigert sammen av bidrag fra nærmere 80 europeiske, amerikanske og japanske forfattere. Den er ifølge redaktøren ment å være nyttig både for leger under utdanning i radiologi og for ferdige spesialister.

Boken er tredelt. Først er det ett kapittel om anatomi, deretter ti kapitler om avbildningsteknikker, og til slutt en hoveddel om radiologi ved forskjellige sykdomstilstander. Boken er rettet mot lungepatologi, den inneholder ingen systematisk gjennomgang av hjertesykdommer.

Anatomikapitlet har noe begrenset verdi for radiologer fordi det mangler korrelater mellom omtalt anatomi og hvordan denne visualiseres med radiologiske modaliteter.

Omtalen av avbildningsteknikker virker delvis gammelmodig. I avsnittet om radiografi hevdes det at det fortsatt er indikasjoner for konvensjonell tomografi. I omtalen av diagnostisk nytte av de forskjellige modaliteter henvises delvis til referanser fra midt på 1980-tallet. Digital radiografi er nærmest ikke omtalt, ei heller MR-angiografi.

Bokens beste del er den omfangsrike omtalen av radiologi ved forskjellige sykdomstilstander i lunger og assosierte strukturer. En del kapitler er svært gode, med oppdatert, systematisk og klinisk relevant fremstilling. Kapitlene har generelt fyldig tekst, med lite ”kokebokpreg”. Kapitlene er lite ensartet i struktur, og bokens verdi som oppslagsverk for radiologisk differensialdiagnose er nok noe begrenset.

Utvalget av radiologiske bilder er av varierende aktualitet, det er sparsomt med HRCT-bilder. Bildegjengivelsen er ikke alltid optimal, dette gjelder både konvensjonelle thorax- og CT-bilder.

Blant alternativene til den foreliggende bok kan nevnes Radiology of chest disease (1), Chest radiology, the essentials (2) og Thoracic radiology, the requisites (3). Disse har generelt atskillig strammere redigering, tett korrelasjon mellom patologisk anatomi og røntgenfunn og god bildegjengivelse. Den foreliggende bok når etter min vurdering ikke helt til topps i denne harde konkurransen.

Andreas Abildgaard

Radiologisk avdeling

MR-seksjonen

Rikshospitalet

Anbefalte artikler