Kirurgi for studenter

Bokoversikt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Clinical surgery er første bidrag i Clinical text-serien til forlaget W.B. Saunders. Boken er i så måte enda et bidrag til det ekspanderende antall lærebøker i kirurgi (1). Clinical surgery er hovedsakelig tiltenkt medisinstudenter, men forfatterne mener også at yngre leger under utdanning i kirurgi vil ha nytte av den.

  Boken er innbundet som paperback med solid papirtype. De 38 kapitlene er atskilt med farger i margen. To tegnere har illustrert boken med 230 fargede illustrasjoner, i tillegg til 100 svart-hvitt bilder og 40 fargefoto. Sammen med flere tabeller og faktarammer er Clinical surgery et visuelt og didaktisk vellykket produkt.

  Innholdet er delt inn i tre deler. Den første delen (13 kapitler) tar for seg generelle temaer og grunnleggende kunnskap i kirurgi, som sårtilheling og infeksjon samt prinsipper innen kreft- og transplantasjonskirurgi. Hoveddelen (18 kapitler) tar for seg sykdom og behandling relatert til organer. Tredje og siste del (sju kapitler) omhandler sidespesialiteter som urologi, ortopedi og barnekirurgi.

  Redaktørene har fått hjelp av 60 britiske medforfattere. Kapitlene har fra én (16 kapitler) til sju (ett kapittel) forfattere. Kapitlene er lettskrevet med hyppige overskrifter og undertitler som deler stoffet opp i passende lengde. Noen skrivefeil forekommer, et par sågar i overskrifter. Teksten inneholder ikke referanser, og under forslag til videre lesing etter hvert kapittel er hovedsakelig større lærebøker og kun unntaksvis artikler sitert. Noen kapitler er veldig korte, noe ufullstendige, og inndelingen noe usystematisk. Eksempelvis omhandler kapitlet om akutt abdomen 6 – 7 akutte lidelser (appendisitt omtales her og ikke under appendix), men kunne med fordel hatt et mer differensialdiagnostisk fokus. Kapitlet om brystlidelser inneholder ikke sentinel lymfeknutebiopsi, som er tatt med i kapitlet om hudsykdommer.

  Clinical surgery er didaktisk utformet med en lett forståelig tekst i et overkommelig format. Boken er en introduksjonstekst i kirurgi, og kan anbefales til studenter. Den egner seg imidlertidig ikke for leger under utdanning i kirurgi. Til denne lesergruppen finnes en rekke andre aktualiserte, autorative, kunnskapsbaserte lærebøker (1).

  KjetilSøreide

  Freiburg

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media