AIDS i det nye århundre

Artikkel

Dette er en meget spennende bok om utfordringer i kampen mot AIDS på verdensbasis. Den er tiltenkt politikere, helseadministratorer, helsearbeidere og andre som interesserer seg for emnet. Boken er skrevet av en antropolog og en medisiner med samme etternavn. Den siste, Shivendra N. Kakar, har sin arbeidsplass i Oslo. Forfatterne presenterer en meget tverrfaglig tilnærming for å forstå og bekjempe epidemien.

Boken går over seks kapitler som gjennomgår HIV/AIDS-epidemien historisk frem til i dag, smittemåter, HIV-relatert sykdom, behandling og forebygging. Et eget kapittel er viet kommersiell sex og kjønnssykdommer. I dette kapitlet får leseren et tilbakeblikk i prostitusjonens globale historie, som bakgrunn for å kunne tenke smitteprofylakse. Imidlertid er de siste års eksplosive epidemi blant intravenøse misbrukere i Øst-Europa viet lite oppmerksomhet. Stoffmisbrukets antropologi er like viktig som seksualatferdens i våre nærområder i øst. På dette området får vi dessverre lite hjelp av denne boken. Fagstoffet for øvrig er stort sett behandlet meget grundig og oppdatert frem til for kort tid siden, med til sammen 1 456 henvisninger. Dette gjenspeiler en imponerende stoffmengde.

Det kapitlet som jeg fant mest interessant og nyskapende, var kapittel 6 om smitteforebygging. Det er listet mer enn 20 kritiske kjernepunkter som forfatterne mener er relevante for å bremse epidemien. De fleste av disse er knyttet til seksuell smitte, hvor forfatterne åpenbart har stor innsikt i ulike kulturers praksis og tenkemåte. Dette er forfriskende lesning hvor hovedbudskapet jeg sitter igjen med, er lokal kulturforståelse som grunnlag for intervensjon. Ikke alt passer for hjemlige forhold, men ikke desto mindre ute i den store verden. Det er direkte underholdende å lese forfatternes meget detaljerte problematisering av HIV-risikoen knyttet til f.eks. kvinnelige dansere rundt om i verden. ”Det er ikke selve dansen som er problemet, men det den fører med seg når dansingen førere til direkte seksuell kontakt,” sier våre internasjonale forfattere. Har vi ikke hørt dette før, vi som er vokst opp på Sør-Vestlandet?

Boken kunne altså tenkes å fungere som en sentral oppslagsbok i emnet, om forfatterne og forlaget hadde lagt litt mer arbeid og omkostninger i den. Dessverre har boken ikke en eneste illustrasjon. Det er seks tabeller bak i boken med den offisielle AIDS-statisikken fra Verdens helseorganisasjon. Forfatterne presenterer et vell av HIV-smittetall fra hele verden i løpende tekst, og jeg er forundret over at ikke disse er satt opp i tabeller eller figurer. Slik boken nå fremstår, gjør dette boken meget tung å lese. Dessuten mangler boken en indeks, noe som begrenser den som oppslagsbok. Jeg vil likevel anbefale den for de spesielt interesserte som ønsker oppdatering og en ny og forfriskende tilnærming til dette store problemet.

Svein Gunnar Gundersen

Medisinsk avdeling

Vest-Agder sykehus

Anbefalte artikler