Les mer om ...

Artikkel

Galleveispankreatitt

Akutt pankreatitt er en fryktet komplikasjon hos pasienter med symptomatisk gallestein. Gjennomgang av et pasientmateriale fra Levanger sykehus tyder på at sanering av galleveiene under primæroppholdet er en fordel fremfor senere operasjon.

Akutt gallesteinspankreatitt

Akutt gallesteinspankreatitt – når skal galleveiene saneres?

Tuberkulose i Norge

Norge har lav tuberkuloseinsidens. Genetiske undersøkelser av bakteriestammer viser at det er lite aktiv transmisjon av tuberkulose her i landet. Relativt få pasienter, både etniske nordmenn og innvandrere, ser ut til å være smittet nylig i Norge.

Genetiske analyser av Mycobacterium tuberculosis-isolater i Norge 1994 – 98

Medisinsk forskning før og nå

Nordmannen Gerhard Henrik Armauer Hansen oppdaget leprabasillen i 1873. Hva var forutsetningene for at en slik oppdagelse kunne gjøres? Kunnskap om dette kan vise sammenhenger mellom medisinsk forskning og holdninger i samfunnet omkring.

Oppdagelsen av leprabasillen

Geriatri

Temaserien om geriatri fortsetter med artikler om bildediagnostiske metoder ved demens og om aksidentell hypotermi hos eldre.

Bildediagnostiske metoder ved demensutredning

Aksidentell hypotermi hos eldre

Sykehusreformen

Hvilke konsekvenser har den store sykehusreformen fått? Etter to måneder ser man konturene av nye styringsformer. Legene begynner så smått å se forandringer i hverdagen.

Staten som eier svekker demokratiet

Har sykehusreformen forandret legehverdagen?

Fem regionale helseforetak styrer 47 små

Riksrevisjonen påpeker svikt i finansieringssystemet

HIV-infeksjon

HIV-smittede gravide kan nå velge forebyggende tiltak som reduserer smitterisikoen for barnet til nesten null.

Trass i gjentatte kontakter med helsevesenet kan HIV-infeksjon gå uoppdaget hos pasient med orale og systemiske manifestasjoner assosiert med HIV-infeksjon.

HIV-smitte fra mor til barn

En pasient med periodontitt, oral candidiasis og uoppdaget HIV-infeksjon

HIV-infeksjon hos gravide – klinikk og behandling

Anbefalte artikler