Nytt om navn

Artikkel

Professor Ole Danbolt Mjøs mottok på vegne av forskningsmiljøet ved Avdeling for medisinsk fysiologi, Det medisinske fakultet, Universitetet i Tromsø 100 000 kroner i forbindelse med åpningen av årets Hjerteaksjon. Aksjonen er Nasjonalforeningens råd for hjerte- og karsykdommers årlige innsamlingsaksjon til inntekt for hjerte- og karforskning i Norge.

Forskningsmiljøet har i en rekke arbeider gjennom 25 år vist hvor skadelig høyt fettinnhold i blodet er, og har avdekket vesentlige sider ved mekanismene for denne skadelige påvirkningen. Dette har gitt ny forståelse for hvordan hjerteinfarkt oppstår, og hva som kan forhindre eller begrense infarkter.


Professor Inger Njølstad (f. 1954), Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø, er tildelt 10 000 kroner og mye ære av studentene ved Det medisinske fakultet i Tromsø. Hun har fått den høyeste utmerkelsen studentene gir sine forelesere blant annet for å ha gjennomført prosjekter med relasjon til undervisningen, sine bidrag til utforming av studieplanen og for sitt engasjement i pedagogisk utviklingsarbeid.


Bjørn Bjorvatn (f. 1963), Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen og Ansgar Berg (f. 1967), Barneklinikken, Haukeland Sykehus, har mottatt Juniorprisen for unge forskere fra Søren Falch og øienlege Sigurd Falchs fond for medisinsk videnskap på 50 000 kroner hver. Prisen tildeles forskere under 40 år som kan vise til forskningsresultater som har medført ny og bedret diagnostikk, terapi og forståelse.

Bjorvatn forsker på søvnproblemer, døgnrytme og effekten av lysbehandling, og har i et arbeid vist at atferdsbehandling er effektivt som primær behandling ved søvnproblemer og ikke bare som et alternativ til sovemedisiner.

Bergs arbeid representerer en vitenskapelig nyvinning innen forskning på hevelser, der fokus for betennelsesprosessen endres fra kun å omhandle blodkarene til også å involvere det løse bindevevet.


Anbefalte artikler