Spesialkurs i engelsk for leger

Elisabeth Smith Om forfatteren
Artikkel

I samarbeid med Colchester English Study Centre har Legeforeningen siden 1987 arrangert et spesialkurs i engelsk for norske leger. Erfaringene fra kurset er svært gode både faglig og sosialt (1).

Colchester English Study Centre (CESC) i England hvor språkkurset finner sted. Brosjyrefoto

I år arrangeres kurs 29.7.–9.8. for maksimalt 20 deltakere. Det koster 804 pund per deltaker, alt materiell og bruk av senterets studiefasiliteter er inkludert. Likeledes er velkomst- og avskjedslunsj og en guidet tur til Suffolk inkludert. Reise og opphold kommer i tillegg og må ordnes av den enkelte. Studiesenteret tilbyr innlosjering i private familier for ca. 80 pund per person per uke, frokost og aftens inkludert. Andre muligheter for innlosjering er hotell, pensjonat eller ved universitetet i Essex.

Colchester English Study Centre tilbyr også sommerkurs i engelsk for voksne ledsagere og ungdom. Ungdomskurset gir rikelig anledning til å delta i ulike sportslige aktiviteter i tillegg til engelskundervisningen.

Søknadsfristen er 1.6. 2002. Påmeldingsskjema til engelskkurs for leger fås ved henvendelse til Elisabeth Smith, Legeforeningen, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo. Tlf. 23 10 91 24.

Anbefalte artikler