En god start for gastroenterologen

Artikkel

Forfatteren har fortjenstfullt laget den første kommersielt tilgjengelige bildesamlingen i Skandinavia, basert på mange års virksomhet ved Karolinska sjukhuset. Resultatet er presentert på en CD-ROM, med klikkbar kobling til en web-ressurs.

Installasjonsprosedyren er enkel – med lesing direkte fra CD-platen, uten noen form for systemendringer på maskinen. Dette betyr at de færreste vil få problemer med å bruke CD-platen, verken på PC eller Macintosh-maskiner. Ulempen blir at bruken blir noe langsommere, men dette er akseptabelt. Filene kan også kopieres direkte inn på harddisken på maskinen om ønskelig, selv om det ikke legges opp til det.

Biblioteket er basert på browser-teknologi – som Internett, noe som gjør det lett å oppdatere og lett gjenkjennelig for de aller fleste. Denne plattformen gir tilstrekkelige muligheter for både navigasjon og interaktivitet, mens søkefunksjoner støttes dårligere.

Bildene, mer enn 3 000, er organisert etter de ulike hovedavsnittene i tarmen, men uten bilder fra endoskopisk retrograd kolangiopankreatikografi (ERCP). For hvert segment er det en utbrettmeny med normalfunn, ulike patologiske funn, animasjoner/bildesekvenser, videoklipp og en selvtest. Samlingen er imponerende komplett, og jeg finner ikke mangler av betydning. Stort sett er det flere bilder for hver av tilstandene, der ulike manifestasjoner og grader er vist og forklart, delvis med interaktive elementer i bildene (markering av strukturer, avgrensning av lesjoner, osv.).

Selve grensesnittet er mindre optimalt. Oppstartsekvensen kan forbedres, bakgrunnen er mørk grå, og blå tekst er vanskelig å lese. Plassen i skjermbildet utnyttes også relativt dårlig. Jeg savner en ”find”-funksjon, all navigasjon baserer seg på hierarkiske menyer under hovedorganer.

Det er også litt skuffende at forfatterne har valgt en så vidt lav bildekvalitet/størrelse. Det gir god oversikt, men i mange tilfeller ville man ønske seg en mulighet til iallfall å zoome inn på større bilder av høyere kvalitet. Det samme gjelder i og for seg videoklippene, men der er hensynet til lagringsplassen på en CD-ROM-plate naturligvis et problem.

Likevel: Dette er en imponerende samling bilder, og produktet fungerte uten noen form for sammenbrudd under min testing. Grensesnittet vil enkelt kunne forbedres i neste utgave. Med en database i bakgrunnen vil man kunne oppnå den ønskede søkbarheten, og tillegg av nye bilder vil være enklere. Dersom forfatterne har anledning til å legge inn bilder av høyere kvalitet i neste utgave, blir dette et glimrende produkt. Allerede denne første utgaven vil være svært nyttig for spesialistkandidater i gastroenterologi under opplæring i endoskopi. Vi venter spent på fortsettelsen!

Lars Aabakken

Medisinsk avdeling

Rikshospitalet

Anbefalte artikler