Eldres levevilkår

Artikkel

Boken, en paperback, henvender seg til alle kategorier helsepersonell i eldreomsorgen, men vil kunne leses med utbytte av frivillige og andre interesserte. Den kan danne grunnlaget for kursopplegg og videreutdanning.

Hensikten med boken er ifølge forfatterne å gi en tverrvitenskapelig fremstilling av eldres levekår samt å peke på mulighetene for selv å påvirke sin situasjon. 14 anerkjente forskere innen feltene geriatri og gerontologi redegjør i 12 kapitler for sine syn på aldringen, hver fra sitt ståsted.

Boken behandler temaer som helse, tannstatus, fysisk aktivitet, ADL, osteoporose, kognisjon, ernæring, boformer, juridiske aspekter, tap av livsledsager og livskvalitet.

Aldringens fysiologi er logisk og interessant beskrevet og øker forståelsen for hvorfor sykdomsbildene må bli som de blir. Samtidig gir forfatterne det hele en forebyggende og positiv vinkling som står til troende.

Gunnar Grimby er professor emeritus og har lang erfaring fra rehabiliteringsmedisinen og forskning fra den velkjente Göteborg-undersøkelsen. Han har med seg flere av forskningskollegene herfra, bl.a. sin kone Agneta med solid bakgrunn som psykolog og medisiner. Dan Mellstrøm med flere øser av sin lange og solide kliniske og forskningsbaserte erfaring innen sine spesialfelter.

Selv om språkbruken er enkel og lettfattelig for leg og lærd, hadde jeg som geriater glede og konkret nytte av å bli minnet om det komplekse og utfordrende eldre menneskets mange fasetter og muligheter til å forme sin egen alderdom. Svensk leses ikke like lett av alle, men det er det ikke noe å gjøre med.

Leif Jan Bjørnson

Geriatrisk seksjon

Diakonhjemmets sykehus, Oslo

Anbefalte artikler