Nye bestemmelser fra Nasjonalt råd

Elisabeth Smith Om forfatteren
Artikkel

I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt å innføre ferdighetskrav for spesialiteten revmatologi, og det skal ved søknad om spesialistgodkjenning i revmatologi vedlegges utfylt og attestert sjekkliste på fastsatt formular med krav til ferdigheter.

Det anbefales at sjekklisten tas i bruk umiddelbart, men den tillegges ikke vekt ved behandling av søknad om spesialistgodkjenning i revmatologi før etter 1.1. 2006.

Informasjon om at det innføres krav til praktiske ferdigheter for spesialiteten revmatologi er sendt til alle godkjente utdanningsinstitusjoner i faget, og er lagt ut på Internett i tilknytning til spesialistreglene.

Skjemaet kan også fås ved henvendelse til Legeforeningens sekretariat v/Elisabeth Smith, tlf. 23 10 91 24.

Anbefalte artikler