Leger på langs og tvers

Stein Tyrdal Om forfatteren
Artikkel


Humoristiske opplevelser fra legelivet publiseres anonymt, men sendes inn med navn og adresse. Rett til å redigere historiene forbeholdes.

Adresse: HumorRedaktøren, Tidsskrift for Den norske lægeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo. Telefaks 23 01 52 90. E-post: stein.tyrdal@ulleval.no

«Vet ikke om følgende historier kan ha interesse, men sender de nå inn,» skriver en beskjeden kollega. Jeg tør minne om Eva Bratholms lov: «Beskjedenhet er en dyd og derfor heller ikke noe å satse på i det lange løp.»

Anbefalte artikler