Inspirerende om epilepsi

Artikkel

Både nevrologer, leger med spesiell interesse for epilepsi, leger under spesialistutdanning i nevrologi og studenter vil ha nytte av å lese denne boken, som primært er skrevet for klinikere, men som også kan være verdifull for andre.

Boken er bruksvennlig med stive permer og tykt papir. Oversiktlig innholdsfortegnelse, godt stikkordregister, kort resymé og fyldig liste med relevante referanser etter hvert kapittel, hever boken. Språket er lett og uttrykksformen klar og inspirerende. Passe mengde illustrasjoner utgjør et godt supplement til teksten. EEG-ene er spesielt tydelig gjengitt, og gjør boken særlig verdifull.

Forfatteren takker legemiddelfirmaet Pfizer for å ha gjort utgivelsen mulig. Innholdet virker imidlertid faglig nøytralt.

Mer enn halvparten av boken omhandler relevant basal nevrovitenskap og utredningsmuligheter ved epilepsi og en grundig beskrivelse av anfallstyper og syndromer. EEG som undersøkelsesmetode og et atlas av epileptiforme EEG-abnormiteter er viet god plass. Omtalen av epileptiske auraer og semiologi ved ulike anfallstyper er fascinerende gjengitt, og burde leses av alt helsepersonell. Temaet får oss til å huske en god klinisk regel: Intet er så rart at det ikke kan være epilepsi.

Resten av boken er viet behandlingsmuligheter. I tillegg omtales psykososiale forhold ved epilepsi. Prinsippene for valg av antiepileptikum er noe preget av amerikanske forhold der pris nok spiller en større rolle enn hos oss. Valproat har fått en noe stemoderlig omtale i forhold til hvilken status dette legemidlet har i Norge. Mestring av å ha epilepsi er en viktig del av behandlingsstrategien i Norge. Dette temaet er imidlertid ikke omtalt spesielt i boken selv om deler er berørt i forskjellige kapitler.

Spesielt hyggelig er det at en så vellykket og faglig solid bok er forfattet av en kvinne og at 20 % av medforfatterne også er kvinner. I tillegg til å være leseverdig, er denne boken et utmerket oppslagsverk og bør finnes på alle biblioteker ved nevrologiske avdelinger.

Grethe Hellstrøm Hoddevik

Jar

Anbefalte artikler