Fysioterapi etter hjerneslag

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

En britisk forskergruppe studerte 170 pasienter som hadde hatt hjerneslag minst ett år tidligere og som fremdeles hadde bevegelsesvansker (1). Halvparten fikk så fysioterapi av lokale fysioterapeuter. Etter tre måneder hadde pasientene som fikk fysioterapi litt bedre mobilitet og noe høyere ganghastighet enn pasientene som ikke fikk fysioterapi, men alle forskjeller var utvisket ved oppfølgingene etter seks og ni måneder. Fysioterapi hadde ingen effekt på dagliglivets aktiviteter (ADL), sosial aktivitet, angst, depresjon, falltendens eller emosjonelt stress hos omsorgspersoner.

– Det er nesten utrolig at forskerne fant noen effekt i det hele tatt, siden pasientene fikk så lite fysioterapi. Medianen var tre behandlinger. Det er en svært beskjeden intervensjon, men selv mer enn ett år etter slaget gav altså dette en viss effekt, om enn forbigående, sier lege Torgeir Bruun Wyller ved Medisinsk klinikk, Aker universitetssykehus.

– Resultatene passer godt med det andre har funnet. Effekten av rehabilitering igangsatt så langt ut i forløpet som minst ett år etter hjerneslaget, er altså marginal. Fremgangen er størst de første månedene etter et slag. Denne undersøkelsen må derfor ikke misforstås dit hen at fysioterapi ikke er effektivt. Tvert om, fysioterapi er viktig i rehabiliteringen av hjerneslagpasienter (2), men først og fremst i akuttfasen, understreker Bruun Wyller.

Anbefalte artikler