Kliniske prosedyrer

Artikkel

Målgruppen er medisinstudenter og leger i primærvakt ved sykehus. Hensikten er å gi brukeren et hjelpemiddel i innlæringen av praktiske prosedyrer. For å oppnå dette beskrives hyppig brukte standardmetoder hentet fra danske sykehus.

Boken har et innledende kapittel om generelle retningslinjer (praktiske og hygieniske, råd om desinfeksjon samt steril teknikk). Deretter omtales lokal- og regionalanestesi i egne kapitler. Så følger injeksjonsteknikk, blodprøvetaking, intravenøs tilgang samt mikrobiologisk prøvetaking. Øvrige kapitler er inndelt dels etter type prosedyrer (f.eks. urinkateterisering, anleggelse av ulike dren, osv.) og dels etter spesialiteter (gastroenterologi, kardiologi, osv.). Et eget kapittel omhandler antikoagulasjonsbehandling. Til slutt finnes referanseverdier for ulike laboratorieprøver samt terapeutiske intervaller for en del legemidler.

Utførelsen av praktiske prosedyrer i medisin er til dels kulturelt betinget. Indikasjoner, utstyr og selve gjennomføringen av prosedyrer vil variere noe. I de nordiske land er medisinsk praksis ofte er svært lik. Rikelig bruk av illustrasjoner i form av tegninger (utført av en av bokens forfattere) letter forståelsen av viktige deler av de ulike prosedyrene. For hver prosedyre omtales kontraindikasjoner, relevant anatomi, utstyr, forholdsregler før prosedyren, selve prosedyren, samt forholdsregler etterpå (komplikasjoner, bivirkninger). Forfatterne unngår å angi indikasjoner for ulike prosedyrer. Dette er en svakhet og bør rettes opp i neste opplag. I en initial opplæring av medisinske ferdigheter er det svært viktig å være klar over ikke bare hvordan, men når de ulike prosedyrer skal gjennomføres. Videre kunne boken vært mer strukturert med hensyn til kapittelinndeling. Det savnes også en beskrivelse av forfatternes bakgrunn.

Boken synes relevant og nyttig for norske medisinstudenter og leger i primærvakt ved sykehus. Den er en av få nordiske bøker på området, og supplerer artikkelsamlingen Praktiske prosedyrer (utgitt av Tidsskriftet, 1992) på en god måte.

Edvin Bach-Gansmo

Ferdighetssenteret

Det medisinske fakultet

Universitetet i Oslo

Anbefalte artikler