Minileder

Om forsidebildet

I dette nummeret

Redaksjonelt

Eivind Meland
Knut Arne Holtedahl

Medisin og vitenskap

Sigrun Halvorsen
Carl Müller
Bjørn Bendz
Jan Eritsland
Magne Brekke
Arild Mangschau
Tore Solbakken*
Gunnar Moen
Ole-Bjørn Tysnes
Ebbe Billmann Thorgersen*
Anne Merete Øfsti*
Thomas Nyheim
Sadollah Abedini

Tema

Bjørg Marit Andersen
Mette Rasch
Bjørg Marit Andersen
Mette Rasch
Tore Tobiassen
Dag Berild
Per Hjortdahl

Kommentar og debatt

Marit Sørensen
Sidsel Graff-Iversen
Karen-Therese Haugstvedt
Toril Enger-Karlsen
Inger Grete Narum
Arild Nybø
Ann-Mari Steinnes
Ivar J. Aaraas
Helene Pande

Nyheter og reportasjer

Stine Bjerkestrand Nesje
Ragnhild Ørstavik
Arnfinn Engeset
May-Brith Mandt
May-Brith Mandt
Lise Berit Johannessen

Fra foreningen

Anne Kjersti Befring
Nils J. Grytten
Ingunn Muus Vågeskar