Norske forskere bak viktig genoppdagelse

Stine Bjerkestrand Nesje Om forfatteren
Artikkel

Det er forskere fra Rikshospitalet og Centre for Molecular Biology and Neuroscience ved Universitetet i Oslo som står bak oppdagelsen, presentert i en artikkel i tidsskriftet Nature (1).

Betydning for behandlingen av kreft

Forskerne har oppdaget en type proteiner som fungerer som detoksifiseringsenzymer. Det vil si at de fjerner uønskede kjemiske endringer fra arvestoffet.

– Genene våre blir hele tiden utsatt for skader. Det kan være fra stråling eller fra kjemiske stoffer fra omgivelsene. Men først og fremst er det naturlige komponenter i cellene våre, for eksempel oksygen, som lager skader på arvestoffet, sier Erling Seeberg som sammen med Pål Ø. Falnes og Rune F. Johansen har gjort funnet.

– Skadene på arvestoffet må repareres for at genene skal fungere normalt og for at ikke kreftceller skal oppstå. Heldigvis har vi hundrevis av gener som er med på å beskytte mot slike skader. Vår forskergruppe har nå funnet en ny type gener som utfører slike reparasjoner. De tar bort uønskede kjemiske modifikasjoner på arvestoffet. Hvis man kan assosiere disse genene til kreftsykdommer, kan det få betydning for behandlingen av kreft, forklarer Seeberg.

Konkurranse om oppdagelsen

De norske forskerne har konkurrert med engelske og amerikanske forskere om å være først ute med oppdagelsen av mekanismen for genreparasjon. Resultatene fra begge forskergruppene er presentert i Nature .

Centre for Molecular Biology and Neuroscience ved Universitetet i Oslo er utpekt som senter for fremragende forskning av Forskningsrådet og prosjektet har hatt støtte derfra og fra Den Norske Kreftforening.

Anbefalte artikler