Klinisk nevrologi

Bokoversikt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Dette er 11. utgave av en av de mest anvendte større lærebøker i klinisk nevrologi. Den ble første gang utgitt av W. Russell Brain (senere lord Brain) i 1933. 7. – 10. utgave var lord Walton, tidligere president i World Federation of Neurology, ansvarlig for. Redaktør for den foreliggende utgaven er nevrologen Michael Donoghy fra Oxford.

  Brain’s diseases of the nervous system har i alle år vært regnet som en standardverk i beste engelske nevrologiske tradisjon. Mens lord Brain og lord Walton tidligere var eneforfattere, har den nåværende utgave 14 forfattere som har bidratt med forskjellige kapitler. Man skulle tro at dette førte til noe ujevn kvalitet, men dette er etter anmelderens syn ikke tilfelle.

  Boken fremstår med et enhetlig preg. Den inneholder 35 kapitler som er samlet i sju seksjoner samt en fyldig indeks. Etter en innledende seksjon følger seksjoner om sykdommer som rammer sanseorganene, nerve- og muskelsykdommer, sykdommer som rammer ryggmargen og nerverøtter, epilepsi og bevissthetsforstyrrelser, vaskulære, demyeliniserende, inflammatoriske og degenerative sykdommer samt et avsluttende kapittel om nevrologiske infeksjonssykdommer. Boken avsluttes med en fyldig indeks på 45 sider.

  Dette er en fremragende bok. Den virker gjennomarbeidet og helhetlig og gir en samlet god fremstilling av klinisk nevrologi. Den er for stor for medisinstudenter, men bør finnes i boksamlingen til enhver nevrolog ved nevrologiske avdelinger og hos andre med spesiell interesse for nervesystemets sykdommer.

  RolfNyberg-Hansen

  Nevrologisk avdeling

  Rikshospitalet

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media