For dårlig infeksjonskontroll i norske sykehjem

Aktuelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Infeksjoner er et vel så stort problem i sykehjem som i sykehus. Det fremgår av analysene fra de nasjonale prevalensmålingene som Folkehelseinstituttet har gjennomført .

  Artikkel

  Hittil har det vært begrenset informasjon om infeksjonsforekomsten og antibiotikabruken ved sykehjemmene på landsbasis, men resultatene fra en nasjonal prevalensmåling som Nasjonalt folkehelseinstitutt har gjort, viser at det er all grunn til å styrke smittevernet ved disse institusjonene.

  Første nasjonale måling

  Første nasjonale måling

  Målingen, som ble gjennomført på en valgfri dag i uke 22, viste at 6,6 % av sykehjemspasientene hadde en nosokomial infeksjon. En tilsvarende registrering i sykehusene rett før sommeren gav en infeksjonsprevalens på 5,3 %.

  Punktprevalensundersøkelsen i sykehjem-mene viste følgende fordeling av de dominerende infeksjonstypene: urinveisinfeksjoner (ca. 50 %), hudinfeksjoner (25 %), nedre luftveisinfeksjoner (20 %) og postoperative sårinfeksjoner (5 %).

  – Dette er første gang det blir gjennomført en nasjonal punktprevalensmåling i kommunale helseinstitusjoner. De foreløpige analysene viser at infeksjonsproblemene er minst like store her som i sykehusene, og utfordringene innen smittevern likeså, sier Hanne Merete Eriksen ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.

  Få respondenter

  Få respondenter

  Oppslutningen rundt prevalensundersøkelsen i sykehjemmene er imidlertid et sorgens kapittel. Bare 300 av 976 inviterte kommunale helseinstitusjoner gjennomførte registreringen i vår. Ved tilsvarende registrering i sykehusene derimot, var det 66 av 80 institusjoner som responderte.

  Nå håper Folkehelseinstituttet på bedre oppslutning ved den neste nasjonale prevalensregistreringen som skal gjennomføres i oktober.

  – Punktprevalensundersøkelser gir nyttige data som kan brukes ved planlegging av tiltak for bedre smittevern og infeksjonskontroll, både i sykehus og sykehjem. For å få et reelt bilde av den epidemiologiske situasjonen, er det viktig at så mange institusjoner som mulig deltar i undersøkelsen, sier Eriksen.

  Hun opplyser at høstens prevalensregistrering i de kommunale helseinstitusjonene vil foregå i uke 43. Alle sykehjem og aldershjem har mottatt registrerings- og summeringsskjemaer, men disse kan også lastes ned fra Internett ( www.fhi.no/tema/prevalens/).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media