Ett eller to sykehus på Nordmøre og i Romsdal?

Aktuelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Mulig sammenslåing av sykehusene i Molde og Kristiansund står sentralt i debatten om funksjonsfordeling i Helse Midt-Norge.

  Artikkel

  – Helse Midt-Norge startet sitt arbeid med å omstrukturere sykehus til foretak. Foretakene må selv finne ut av hvordan de vil dele oppgavene mellom seg, sier fagdirektør Jan Erik Thoresen i Helse Midt-Norge RHF.

  Ett eller to sykehus?

  Ett eller to sykehus?

  Samlet planutredning Felles sykehus eller to sykehus , for Helse Nordmøre og Romsdal HF, utreder spørsmålet om delt eller felles løsning for sykehusene i Molde og Kristiansund, samt forslag til endret funksjonsfordeling dersom man velger fortsatt å ha to sykehus i foretaket. Forslaget, som har høringsfrist 15. oktober, inneholder tre ulike alternativer. Det ene legger fødeavdeling og barneavdeling til Kristiansund, og styrker tilbudet i Molde ved akuttberedskap innenfor ortopedi og bløtdelskirurgi.

  Det andre alternativet tar til orde for at sykehuset i Molde blir et moderne akuttsykehus med døgnkontinuerlig akuttmedisinsk beredskap innenfor indremedisin, ortopedi, bløtdelskirurgi, anestesi, gynekologi og fødsel. Sykehuset i Kristiansund vil ha indremedisinsk akuttberedskap, samt bli et ressurssykehus for elektiv behandlingen innenfor kreftbehandling, ortopedi, rehabilitering og geriatri.

  Leder av regionsutvalget i Midt-Norge, Ottar Grimstad, sier at sykehusleger i Molde og i Kristiansund har ulike synspunkter på helseforetakets forslag. Han kan ikke gå nærmere inn på hva uenigheten består i før sykehuslegene samt berørte primærleger har hatt møte om saken.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media