Godkjenning av utdanningsinstitusjon

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I tråd med Legeforeningens anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling vedtatt at Kongsberg distriktspsykiatriske senter, Kongsberg sykehus godkjennes som utdanningsinstitusjon i relasjon til spesialistreglene i psykiatri, tellende for to år av utdanningen.

  Godkjenningen gis for tjenesteområdet allmennpsykiatrisk poliklinikk og erfaringsområdene langtidsoppfølging av kronisk syke, alderspsykiatri og konsultasjons-/liaisontjeneste.

  Vedtaket gjelder fra 29.8. 2002.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media