Godkjenning av utdanningsinstitusjon

Ingunn Muus Vågeskar Om forfatteren
Artikkel

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling vedtatt at Kongsberg distriktspsykiatriske senter, Kongsberg sykehus godkjennes som utdanningsinstitusjon i relasjon til spesialistreglene i psykiatri, tellende for to år av utdanningen.

Godkjenningen gis for tjenesteområdet allmennpsykiatrisk poliklinikk og erfaringsområdene langtidsoppfølging av kronisk syke, alderspsykiatri og konsultasjons-/liaisontjeneste.

Vedtaket gjelder fra 29.8. 2002.

Anbefalte artikler