Langsiktige endringsplaner i Helse Vest

Aktuelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Helse Vest RHF gjør ingen endringer i foretaksstrukturen med det første, men justeringer i oppgavefordelingen kan komme.

  Artikkel

  Helse Vest har allerede etablert en foretaksstruktur preget av få og store helseforetak som omfatter både somatiske og psykiatriske tjenester. Ifølge rådgiver rådgiver Gjertrud Jacobsen i Helse Vest RHF er det ingen umiddelbare planer om å endre selve foretaksstrukturen, men det pågår en bred debatt om funksjons- og oppgavefordeling og man har satt i gang et større strategiarbeid for å evaluere helsetilbudet og utdannings- og forskningsaktiviteten i regionen.

  Som en del av dette, har Helse Vest RHF startet et funksjonsfordelingsprosjekt der en rekke arbeidsgrupper med representanter fra helseforetakene og universitetet skal se på problemstillinger og frembringe bakgrunnsdata fra ulike områder. Eksempler på dette er akuttfunksjoner, forskning- og kompetanseutvikling, farmasøytiske tjenester og psykiatri.

  Funksjonsfordelingsprosjektet skal også se på hvordan retningslinjer for bruk av teknologi kan implementeres i helseforetakene, og vurdere et nærmere samarbeid med Senter for medisinsk metodevurdering.

  – Målet er å drøfte premissene for oppgavefordeling og fremme konkrete forslag til endringer. I første omgang er dette mest aktuelt innen akuttmedisin og fordelingen av akuttfunksjoner, sier Gjertrud Jacobsen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media